Tervetuloa Saarijärven riistanhoitoyhdistyksen sivuille


Saarijärvi on luonnonkaunis vesistöjen jakama seutukuntakeskus luoteisessa Keski-Suomessa. Saarijärven ja Pylkönmäen kuntien yhdistyttyä Saarijärven kaupungin alueella on toiminut  vuoden 2009 alusta kaksi riistanhoitoyhdistystä, Saarijärven ja Pylkönmäen riistahoitoyhdistykset.


Saarijärven riistanhoitoyhdistyksen toimialueen kokonaispinta-ala on 103 000 hehtaaria, josta maapinta-alaa 88 500 hehtaaria ja vesistöjä 14 500 hehtaaria.


Ensimmäinen metsästyseura perustettiin Saarijärvelle jo 1956. Nykyään yhdistyksen alueella toimii 18 metsästysseuraa sekä 5 metsästysseuruetta. Jäseniä Saarijärven riistanhoitoyhdistyksessä on viime vuosina ollut lähes 900.


Yhdistyksen ja alueella toimivien seurojen sekä seurueiden toiminta ja yhteistyö on hyvin aktiivista: koulutetaan nuoria ja kokeneempiakin metsästäjiä, tehdään riistanhoitotyötä, järjestetään ampumakilpailuja sekä seurataan riistakantoja riistakolmioiden, suurpetohavainnoinnin ja hirvikantojen arvioinnin avulla. Lisäksi yhdistys on mukana metsästyskoirien koetoiminnassa ja ylläpitää yhteistyössä Pylkönmäen riistanhoitoyhdistyksen ja Saarijärven Ampujien kanssa yhteistä ampumarataa.


Yksi merkittävä osa toimintaa on vapaaehtoinen virka-apu viranomaisille, kuten ihmisen ja suurriistan välille syntyneiden konfliktitilanteiden hoitaminen sekä hirvieläin- ja suurpetokolareissa loukkaantuneiden eläinten lopettaminen ja talteen ottaminen.


 

AJANKOHTAISTA

Sivuja päivitetty

01.08.2019

Palautetta Saarijärven RHY:lle